ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η διάταξη πολλών φωτοβολταϊκών κυττάρων, δηλαδή τεχνητών ημιαγωγών από πυρίτιο, απαιτεί μια εγκατάσταση που με μια πρώτη ματιά δείχνει σχετικά απλή υπόθεση. Ωστόσο, δεν είναι γιατί απαιτεί σωστά και προσεκτικά βήματα και πολύ καλή γνώση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, αλλά και της κείμενης νομοθεσίας.
Η ELECTRO SOLUTIONS με μακρόχρονη πείρα και εξειδίκευση στα φωτοβολταϊκά αποτελεί εγγύηση της σωστής τοποθέτησης, της άριστης ποιότητας και της ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης, κάτι που εξαρτάται απολύτως από την τακτική και σωστή συντήρηση του δικτύου και των πάνελς. Η συντήρηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων συχνά θεωρείται περιττή ενέργεια, με σοβαρές συνέπειες για όλη την εγκατάσταση.

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τα στελέχη και οι έμπειροι τεχνικοί της ELECTRO SOLUTIONS επικεντρωνόμαστε στις ανάγκες, το κέρδος και τους στόχους των πελατών μας και πραγματοποιούμε ποιοτικές και ασφαλείς εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών ή δημιουργίες αιολικών πάρκων με τις πλέον οικονομικά αποδοτικές λύσεις. Η μεταφορά, η ανύψωση, οι ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες της ανεμογεννήτριας, αλλά και η συντήρησή της είναι εργασίες που απαιτούν ιδιαίτερες ικανότητες, και εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις.
Μια σειρά ελέγχων, μετρήσεων, παρατηρήσεων και καθαρισμών των επιμέρους στοιχείων έχει ως αποτέλεσμα:

NET METERING ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

NET METERING ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Όταν η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων γίνεται επένδυση, με τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και τη βέλτιστη απόδοση τότε μιλάμε για NET METERING. Και όπως κάθε επένδυση οφείλουμε να την προστατεύουμε και να την συντηρούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.