ΑΔΕΙΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
Η  εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητες εκτάσεις κατάλληλες για την κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων στην περιοχή της Χαλκιδικής.
Επίσης διαθέτει την εμπειρία να αναλάβει την: