ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η διάταξη πολλών φωτοβολταϊκών κυττάρων, δηλαδή τεχνητών ημιαγωγών από πυρίτιο, απαιτεί μια εγκατάσταση που με μια πρώτη ματιά δείχνει σχετικά απλή υπόθεση. Ωστόσο, δεν είναι γιατί απαιτεί σωστά και προσεκτικά βήματα και πολύ καλή γνώση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, αλλά και της κείμενης νομοθεσίας.
Η ELECTRO SOLUTIONS με μακρόχρονη πείρα και εξειδίκευση στα φωτοβολταϊκά αποτελεί εγγύηση της σωστής τοποθέτησης, της άριστης ποιότητας και της ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης, κάτι που εξαρτάται απολύτως από την τακτική και σωστή συντήρηση του δικτύου και των πάνελς. Η συντήρηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων συχνά θεωρείται περιττή ενέργεια, με σοβαρές συνέπειες για όλη την εγκατάσταση.

Επιθεώρηση καλωδίων και ενωτικών συνδέσμων για τυχόν υγρασία, πρόληψη μελλοντικών βλαβών μέσω θερμογράφησης του εξοπλισμού με ειδική θερμοκάμερα και πλήρη επικοινωνία με τις εκάστοτε εταιρείες για θέματα αντικατάστασης προβληματικού εξοπλισμού, είναι η ευχάριστη ρουτίνα του τεχνικού τμήματος της ELECTRO SOLUTIONS. Μια σειρά ελέγχων, μετρήσεων, παρατηρήσεων και καθαρισμών των επιμέρους στοιχείων έχει ως αποτέλεσμα:
Πλεονεκτήματα