Πασσαλομπήξεις Φ/Β έργων
Μπορούμε να τοποθετήσουμε με συνέπεια και απόλυτη ακρίβεια πανελλαδικά ορθοστάτες σε οποιοδήποτε μέγεθος επιθυμείτε με το πασσαλομπηχτικό μας μηχάνημα. Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανωδομή Φ/Β έργων σε μονοπάσσαλα και διπάσσαλα συστήματα.  Διαθέτουμε ανυψωτικά μηχανήματα και μηχανήματα διανομής των υλικών στον χώρο του έργου. Τα μηχανήματα μας είναι ερπυστριοφόρα νέας τεχνολογίας.