ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν την πλέον δημοφιλή και προσοδοφόρα εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, λόγω της μεγάλης ηλιοφάνειας της χώρας μας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, γεγονός που επιτρέπει την παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από την ανεξάντλητη ηλιακή ενέργεια.
Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από ένα ή περισσότερα πάνελ (κρύσταλλα) και τις απαραίτητες συσκευές και διατάξεις για τη μετατροπή της ενέργειας που παράγεται στην επιθυμητή μορφή.

Οικονομία
Οικολογία

Διαθέτουν τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον καθώς δεν το ρυπαίνουν κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Εγκαθίστανται κοντά στο σημείο κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον με δίκτυα διανομής υπόγεια, υποθαλάσσια κ.λπ.

Η λειτουργία τους είναι ολοσχερώς αθόρυβη