ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Τα στελέχη και οι έμπειροι τεχνικοί της ELECTRO SOLUTIONS επικεντρωνόμαστε στις ανάγκες, το κέρδος και τους στόχους των πελατών μας και πραγματοποιούμε ποιοτικές και ασφαλείς εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών ή δημιουργίες αιολικών πάρκων με τις πλέον οικονομικά αποδοτικές λύσεις. Η μεταφορά, η ανύψωση, οι ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες της ανεμογεννήτριας, αλλά και η συντήρησή της είναι εργασίες που απαιτούν ιδιαίτερες ικανότητες, και εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις.
Μια σειρά ελέγχων, μετρήσεων, παρατηρήσεων και καθαρισμών των επιμέρους στοιχείων έχει ως αποτέλεσμα:

Πλεονεκτήματα