ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
Ανεμογεννήτρια είναι μια μηχανή που αποτελείται από μία στήλη κάθετη προς το έδαφος και μία τουρμπίνα στην κορυφή της και μετατρέπει την αιολική (κινητική ενέργεια του ανέμου) σε ηλεκτρική ενέργεια.
Μικρές ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούνται για διάφορες εφαρμογές όπως η φόρτιση μπαταριών, ενώ μεγαλύτερες για την παροχή ρεύματος σε σπίτια. Πλήθος τέτοιων ανεμογεννητριών συγκροτούν τα αιολικά πάρκα, που αποτελούν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Πολλές χώρες έχουν κατασκευάσει αιολικά πάρκα, με σκοπό τη μείωση εκπομπής ρυπογόνων ουσιών και την απεξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα.
Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής.

Ενέργειες για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας έχουν γίνει σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ στο γεγονός αυτό έχει συμβάλλει και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΑΠΕ, η οποία ενθαρρύνει και επιδοτεί επενδύσεις στις Ήπιες μορφές ενέργειας. Αλλά και σε εθνική κλίμακα, διάφοροι αναπτυξιακοί νόμοι, σε συνδυασμό με το νόμο για της ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 3468/06, παρέχει ισχυρότατα κίνητρα ακόμα και για επενδύσεις μικρής κλίμακας. Στον νόμο για τις ΑΠΕ 3851/2010, γίνεται ειδική μνεία για την κατηγορία των μικρών ανεμογεννητριών. Σύμφωνα με τον νόμο για τις ανεμογεννήτριες ισχύος μέχρι 50kW προβλέπεται ειδική επιδοτούμενη τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και μια απλουστευμένη και εξορθολογισμένη αδειοδοτική διαδικασία. Οι μικρές ανεμογεννήτριες είναι απλουστευμένα συστήματα μικρού μεγέθους. Μια ανεμογεννήτρια των 50kW μπορεί να παράγει έως 250 MWh ετησίως, ποσό ενέργειας ικανό να καλύψει την ενέργεια που καταναλώνουν περισσότερα από 60 νοικοκυριά. Παράλληλα, βοηθά στις εξοικονόμηση 275 τόνων CO2 που θα εκπέμπονταν από συμβατικές μορφές παραγωγής ενέργειας.
Οικονομία
Οικολογία

Η αιολική ενέργεια είναι καθαρή, χωρίς ρύπους και ακτινοβολίες

Η Ελλάδα λόγω της εκτεταμένης ακτογραμμής και τεράστιο πλήθος νησιών της διαθέτει ισχυρούς ανέμους και άνεμοι είναι ιδανικός τόπος την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας