ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ NET METERING-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
Net-metering λέγεται ο μηχανισμός τιμολόγησης που συμψηφίζει την παραγόμενη με την καταναλισκόμενη ενέργεια.
Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net-metering) μετά την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στη στέγη οικημάτων και τις σχετικές, εξειδικευμένες, ηλεκτρολογικές εργασίες είναι το πλέον επαναστατικό βήμα για την εξάλειψη του κόστους ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και την εξασφάλιση επιπλέον εισοδήματος.
Εάν η πράσινη ενέργεια που παράγεται, χάρη στη χρήση των φωτοβολταϊκών, υπερβαίνει τις ανάγκες του νοικοκυριού, μπορεί ως πλεονάζουσα να αποθηκευτεί και να πουληθεί στην εταιρία- πάροχο ηλεκτρισμού. Το net metering πιστώνει τους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών για την ηλεκτρική ενέργεια που προσθέτουν στο δίκτυο.
Έτσι, ένας οικιακός πελάτης με φωτοβολταϊκό σύστημα στην ταράτσα του σπιτιού του, μπορεί να παράγει περισσότερη ενέργεια από ό, τι χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, να καλύπτει τις ανάγκες του και να μεταπωλεί την ηλεκτρική ενέργεια που του περισσεύει στο δίκτυο ηλεκτρισμού, εξασφαλίζοντας όχι μόνο δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και ένα ετήσιο εισόδημα διόλου ευκαταφρόνητο, διατηρώντας παράλληλα, το περιβάλλον καθαρό.
Το Net metering δημιουργεί επίσης, αθροιστικά οικονομικά οφέλη από την άποψη της απασχόλησης, του εισοδήματος και των επενδύσεων, καθώς αυξάνει τη ζήτηση για συστήματα ηλιακής ενέργειας, δημιουργεί θέσεις εργασίας και συνεπαγόμενα οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία.
Σήμερα, το Net-metering αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ και εφαρμόζεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης και όλου του κόσμου.

Οικονομία
Οικολογία