ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η εταιρία ELECTRO SOLUTIONS αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις τόσο με την χρήση της συμβατικής ηλεκτρικής εγκατάστασης όσο και με την τεχνική Instabus, σε κατοικίες αλλά και επαγγελματικούς χώρους (γραφεία, βιομηχανίες, ξενοδοχεία κ.ά).
Η ενασχόληση των άριστα καταρτισμένων τεχνικών μας με τον Οικιακό & Κτιριακό αυτοματισμό οι πιστοποιήσεις οργανισμών και μεγάλων εταιριών για τις άρτιες υπηρεσίες μας, καθώς και η κορυφαία ποιότητα των προϊόντων που εμπορευόμαστε από διακεκριμένους οίκους του εξωτερικού, κατατάσσουν την εταιρία μας σε μια από της υψηλότερες θέσεις αξιοπιστίας στο χώρο των ηλεκτρολογικών έργων.
Η πλούσια εμπειρία μας από πολυπληθείς και ποικίλες μελέτες και εγκαταστάσεις που έχουμε κατασκευάσει και τεχνικού σέρβις που παρείχαμε, επί μακρά σειρά ετών, εγγυάται έργα ασφαλή, οικονομικά, αποδοτικά και οικολογικά.Οικονομία
Οικολογία